Kaivostoiminta

Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita.

Kiinteistökehitys vastaa Metsähallituksen liiketoiminnan mailla kaivosasioiden edunvalvonnasta, johon kuuluu mm. erilaiset kaivoksiin liittyvät lupa-asiat. Hoidamme myös malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyvän edunvalvonnan liiketoiminnan mailla. Luonnonsuojelualueilla, luonnonsuojeluohjelma-alueilla ja erämaa-alueilla kaivoslain mukaisia asioita (malminetsintä, kullanhuuhdonta ja kaivostoiminta) hoitaa viranomaisasemassa Luontopalvelut. Luontopalvelujen vastuulla ovat luonnonsuojelualueiden lisäksi mm. uhanalaiset kasvit ja eläimet sekä kulttuuriperintökohteet.

Yhteystiedot kaivosasioissa:

Kaivostoiminta Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla (koko maa):

Jenni Hasa
Kaivosalan johtava asiantuntija, Kiinteistökehitys

PL 8016, Ounasjoentie 6,96101 Rovaniemi
puh. 0206 394 030 

 


Kullanhuuhdonta:

 

Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla:

Heikki Remes
Kaivosalan asiantuntija, Kiinteistökehitys
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
puh. 0206 39 7355 

Kullanhuuhdonta Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen alueella:

Esa Härkönen
Maankäytön erityisasiantuntija, Luontopalvelut, Lappi
PL 8016 (Ounasjoentie 6), 96101 Rovaniemi
puh. 0206 39 4096

 

Malminetsintä ja kaivostoiminta:

 

Malminetsintä Metsähallituksen talouskäytössä olevien metsien alueilla:

Heikki Remes
Kaivosalan asiantuntija, Kiinteistökehitys
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
puh. 0206 39 7355 

 

Malminetsintä ja kaivostoiminta Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen alueella:

Liinu Törvi
Maankäytön erityisasiantuntija, Luontopalvelut, Lappi
PL 8016 (Ounasjoentie 6), 96101 Rovaniemi
puh. 0206 39 7703

 

 

 
 

Malminetsintä ja kaivostoiminta Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun Luontopalvelujen alueella:
Tiedustelut pyydetään osoittamaan ensisijaisesti Metsähallituksen kirjaamoon, kirjaamo@metsa.fi. 

 

 
 

Malminetsintä ja kaivostoiminta Järvi-Suomen Luontopalveluiden ja Rannikkon Luontopalveluiden alueella:
Virallinen sähköposti osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.

 

 

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@metsa.fi.